KEPALA BIDANG

Taufiqurrahman, SH, MM

Progress Kegiatan

  • 1
  • 2

KEGIATAN BIDANG

  1. Penyusunan kebijakan pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi, sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna
  2. Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan lembaga dan usaha ekonomi, sarana prasarana desa dan teknologi tepat guna
  3. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pemberdayaan dan usaha ekonomi, sarana prasarana dan teknologi tepat guna; dan
  4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

PEGAWAI BIDANG

TAUFIQURRAHCMAN, SH, MM IV/a 19650409 198602 1 006 Kasie Pemberdayaan Lembaga dan Usah Ekonomi
JUFRI, S.Pd, MM IV/a 19680514 198703 1 001 Kasie Pemberdayaan Lembaga dan Usah Ekonomi
SLAMET ARIYADI III/d 19630520 198603 1 017 Kasie Teknologi Tepat Guna
A. MUHIBBUR RIDO, SE III/b 19810523 201101 1 004 Kasie Sarana dan Prasarana
IRA MARDIANA  –  –  Staff
IIN MATUS SOLEHA, SE  –  Staff
 ABD. KIFLI  – Staff